Toidukulu päevamaksumus

HEAD LAPSEVANEMAD!

Seoses toidukulu päevamaksumuse ühtlustamisega Järva valla lasteaedades on alates 1.aprillist toidukulu päevamaksumuseks 1,50 eurot.

Alus: Imavere Lasteaed Mõmmi hoolekogu 03.03.2021 koosoleku nr 4 otsus ja Imavere Lasteaed Mõmmi direktori 01.04.2021 käskkiri nr ILM 1-2/2021/1