Lapsevanemale

LASTEAIA HOOLEKOGU

Kristin Raja – lasteaiarühma Kaisumõmm esindaja

Kätlin Loog – lasteaiarühma Müramõmm esindaja, HK esimees

Anto Rull – lasteaiarühma Marumõmm esindaja, HK aseesimees

Ülle Laarmaa – personali esindaja

Teele Kukk – Järva Vallavalitsuse esindaja

Koosseis kinnitatud   Järva Vallavalitsuse 14.10.2020 korraldusega nr 504 “Imavere Lasteaia Mõmmi hoolekogu koosseisu kinnitamine”

Protokollid