Lapsevanemale

LASTEAIA HOOLEKOGU

Sigrid Rohtsalu – lasteaiarühma Kaisumõmm esindaja

Kristin Raja – lasteaiarühma Müramõmm esindaja

Kadi Kuldsaar – lasteaiarühma Marumõmm esindaja

Ülle Laarmaa – personali esindaja

Kaido Krause – Järva Vallavalitsuse esindaja

Koosseis kinnitatud   Järva Vallavalitsuse 14310.2021 korraldusega nr 542 “Imavere Lasteaia Mõmmi hoolekogu koosseisu kinnitamine”

HOOLEKOGU TÖÖPLAAN 2022

 KORRALINE KOOSOLEK                                     veebruar                      Hoolekogu esimees

 1. Hoolekogu töökorraga tutvumine.
 2. Hoolekogu esimehe, aseesimehe ja protokollija valimine.
 3. Sisehindamise aruande 2018 – 2021 arutelu.
 4. Arengukava 2022 – 2024 arutelu.
 5. Jooksvad küsimused.

KORRALINE KOOSOLEK                                     mai                              Hoolekogu esimees

 1. Ülevaade õppeaastast.
 2. Koostöö lapsevanematega; rahuloluküsitluse tulemused.
 3. Jooksvad küsimused.

KORRALINE KOOSOLEK                                     august                          Hoolekogu esimees

 1. Õppeaasta 2022/2023 tegevuskava. eesmärgid ja põhisuunad.
 2. Lasteaia majandustegevus, eelarve 2023.
 3. Jooksvad küsimused.

KORRALINE KOOSOLEK                                     november                    Hoolekogu esimees

 1. Ülevaade poolaasta tegevusest.
 2.  Lapse arengu toetamine; huviringide tegevus jne.
 3. Jooksvad küsimused.
 • Tööplaani väliselt toimuvad vajaduspõhised koosolekud.

Protokoll nr. 8

Protokoll nr. 7

Protokoll nr. 6

Protokoll nr. 5

Protokoll nr. 4

Protokoll nr. 3

Protokoll nr. 2

Protokoll nr. 1

Protokollid