Kevadpäevad

ESMASPÄEV    KUNSTIPÄEV   

TEISIPÄEV   LAADAPÄEV  (kaasa kaupa müügiks, sente      ostuks)

KOLMAPÄEV    MATKA-JA PIKNIKUPÄEV  (kaasa söök ja jook)

NELJAPÄEV     KEVADKARNEVAL (selga kevadvärviline riietus/kostüüm, peakate vms)

REEDE  KELL 16:30 LÕPETAJATE PIDU “TUULT TIIBADESSE!”

Toidukulu päevamaksumus

HEAD LAPSEVANEMAD!

Seoses toidukulu päevamaksumuse ühtlustamisega Järva valla lasteaedades on alates 1.aprillist toidukulu päevamaksumuseks 1,50 eurot.

Alus: Imavere Lasteaed Mõmmi hoolekogu 03.03.2021 koosoleku nr 4 otsus ja Imavere Lasteaed Mõmmi direktori 01.04.2021 käskkiri nr ILM 1-2/2021/1

COVID-19 leviku tõkestamise meetmed

Head lapsevanemad!

Lähikontaktide vähendamiseks ja koroonaviiruse leviku tõkestamiseks palume võimalusel lapsed koju jätta.

Järva Vallavalitsuse 10.03.2021 nr 120 korraldusega “Ajutine vabastamine lasteaia osalustasu maksmisest” vabastatakse lapsevanemad perioodil 11.03. – 11.04.2021 lasteaia osalustasu maksmisest, kui nad kogu nimetatud perioodi vältel lasteaiateenust ei kasuta.

Kriisikomisjoni otsused 09.03.21 seisuga Järva vallas:

* Alates 11. märtsist on Järva valla kõik koolid, ka Koeru muusikakool vähemalt kuu aega distantsõppel. Koroonaviiruse leviku tõkestamise piiranguid arvestades tohib koolis viibida õppija, kes vajab hariduslikke tugiteenuseid, konsultatsioone õpitulemuste saavutamiseks või osaleb praktilises õppes, teeb eksameid või teste.

*Järva valla kriisikomisjon soovitas lastevanematel võimalusel koju jätta ka lasteaialapsed, kuid kõik lasteaiad jäävad avatuks. Vallavalitsus otsustab homsel koosolekul lastevanemate lasteaia kohatasust vabastamise 11. märtsist kuni 11. aprillini.

*Alates 11. märtsist on kõik Järva valla võimlad, spordihooned ja jõusaalid suletud. Samuti on suletud kõik kultuuriasutused, noortemajad ning ei toimu ka mingeid huvitegevusi.

Muuseumide välialadel tohib viibida 2+2 liikumisreeglit järgides arvestusega, et piiratud ruumiga ala täitumus ei tohi olla rohkem kui 25 protsenti.

*Raamatukogud on avatud, kehtib maski kandmise kohustus. Kohapeal on lugemine keelatud.

*Järva valla hooldekeskused Aravete Hooldekeskus, Koeru Hooldekeskus ja Ahula Pansionaat on külastajatele suletud.

*Väljas liikumine on lubatud 2+2 reegleid järgides.

Kriisikomisjon paneb kõigile lastevanematele südamele, et lapsed ei koguneks õues kampadesse.

*Avalikud saunad on suletud.

*Kauplused on alates 11. märtsist suletud. Piirang ei kehti toidukauplustele, apteekidele, kauplustele, kus müüakse abivahendeid ja meditsiiniseadmeid, telekommunikatsiooniettevõtete esinduste müügikohtadele, optikapoodidele, lemmikloomapoodidele ega tanklatele.

*Toitlustusettevõtetel on lubatud ainult toitu kaasa müüa.

*Teenindusettevõtted (näiteks juuksuri- ja ilusalongid) tohivad oma tegevust jätkata, kuid rangemaks muutub ruumitäitumuse piirang, mida alandatakse 50lt protsendilt 25le protsendile. Järgida tuleb kõiki koroonaviiruse leviku tõkestamise reegleid: 2+2 reeglit, maskikandmist, desinfitseerimisnõuete täitmist vastavalt terviseameti juhistele.

Kehtivad piirangud Vabariigi Valitsuse poolt on leitavad aadressilt  www.kriis.ee/et/kehtivad-piirangud-ja-nende-leevendused.

Järva valla kriisikomisjoni otsused on leitavad aadressilt https://jarvavald.kovtp.ee/covid-19-info

 Muud teated:

  • Käitumisjuhised ja trükised leiad siit: https://www.kriis.ee/et/koroonaviiruse-trukised
  • Nõude 2+2 täitmine:üheskoos tohib liikuda kuni kaks inimest ning teistega tuleb hoida vähemalt kahe meetrist distantsi, siseruumides tuleb tagada desinfitseerimisvahendite olemasolu;
  • Kaitsemaskide ja muude isikukaitsevahendite kandmine avalikus ruumis on kohustuslik;
  • Viiruse kohta leiad rohkem infot siit: https://www.kriis.ee/et

Aprillikuu sündmused

NELJAPÄEV, 1.APRILL   “MUNA ON TARGEM KUI KANA” (rahvamänguhommik)

19. -23. APRILL   “LAPS LIIGUB, SÜDA RÕÕMUSTAB” (kevadine liikumisnädal)

JÜRIKUU    MUUSEUMITUND (rahvakalendri tähtpäevad)

KÕIK ETTEVÕTMISED  ON RÜHMASISESED!